เปิดรับสมัครนักเรียนทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ Innovedex2021

 

 


เงื่อนไข

1) จำกัดผู้เข้าแข่งขัน ทีมละ 3 คน โรงเรียนละ 2 ทีม แบ่งเป็น ม. ต้น และ ม. ปลาย (ปีการศึกษา 2564)
2) กรอกใบสมัครวันนี้ - 14 พฤษภาคม 2564 (เวลา 18.00 น.) ผู้ควบคุมทีมจะได้รับอีเมล์ตอบกลับชี้แจงรายละเอียดสำหรับการสอบสัมภาษณ์
3) สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ภายในวันที่ .... (เลือกรอบในระบบรับสมัคร; เข้าสัมภาษณ์พร้อมกันจากคนละที่ได้)
4) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการวันที่ .... (ภายใน 18.00  น.)

5) ชำระเงินค่าสมัคร  2,000 บาทพร้อมรับคูปองอาหาร และ ชุดหุ่นยนต์สำหรับการอบรม ในวันที่  24 เมษายน  2564

6) ประกาศโจทย์ภารกิจการแข่งขัน Theme: "Robot Arm Pick and Place " หลังจบการอบรมในวันที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 16.00 น.
7) การแข่งขันวันที่ ...... แบ่งเป็น 2 รอบที่มีโจทย์ต่างกัน เช้า บ่าย  (ใช้คะแนนรอบที่ดีที่สุด)
8) ประกาศผลรางวัลวันที่ ...... เวลา 16.00 น.
9) ทางผู้จัดจะส่งเกียรติบัตรระดับเหรียญ(ทอง เงิน ทองแดง) ตามเกณฑ์คะแนนให้ภายหลังจากวันจบการแข่งขัน

 

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนเข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์

โปรดเตรียมข้อมูลและเอกสารดังนี้
1) ไฟล์รูปบัตรประจำตัวนักเรียน 3 คน/1โรงเรียน
2) ไฟล์รูปครูผู้ควบคุมทีมสำหรับทำป้ายชื่อ
3) ไฟล์รูปนักเรียนสำหรับทำป้ายชื่อผู้เข้าแข่งขันทั้ง 3 คน
4) ไฟล์ PDF ความเรียง บรรยายประสบการณ์เกี่ยวกับหุ่นยนต์ ของนักเรียนทั้ง 3 คน รวมกันไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 
5) ไฟล์ PDFความเรียง บรรยายความรู้ที่มีเกี่ยวกับหุ่นยนต์ ของนักเรียนทั้ง 3 คน รวมกันไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 
6) ไฟล์ PDFความเรียง สิ่งที่อยากทำในอนาคตหากนักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์ขั้นสูง รวมกันไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 

ตัวอย่างการอบรมและแข่งขัน Innovedex2021 Theme: "Robot Arm Pick and Place "

บรรยากาศการแถลงข่าวโครงการ Innovedex 2021

สถาบันการเรียนรู้นวัตกรรมและการศึกษาเชิงประลอง " innovedex "
Institute of innovation and experimental education
สยามทาวเวอร์ ถนน พระรามที่ 3 แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
1ea353_90dde61e3d1642eca083e1e367d5cda8_