รายละเอียดการแข่งขัน Innovedex รอบภูมิภาค (ภาคกลาง)

สถาบันการเรียนรู้นวัตกรรมและการศึกษาเชิงประลอง " innovedex "
Institute of innovation and experimental education
สยามทาวเวอร์ ถนน พระรามที่ 3 แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
1ea353_90dde61e3d1642eca083e1e367d5cda8_