"โลกของเรากำลังเปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้จึงไม่ได้จำกัดแค่เพียงห้องเรียนอีกต่อไป"

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์

keyword: innovedex, สถาบันการเรียนรู้นวัตกรรม, การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับชาติ, โรงเรียนสอนหุ่นยนต์, Innovedex

สถาบันการเรียนรู้นวัตกรรมและการศึกษาเชิงประลอง " innovedex "
Institute of innovation and experimental education
สยามทาวเวอร์ ถนน พระรามที่ 3 แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
1ea353_90dde61e3d1642eca083e1e367d5cda8_